Indiánský běh">Propozice | Indiánský běh

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Propozice

Slavkov 4. 12. 2021 – zrušen, vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci 🙁

 

Jde o přespolní běh (případně prokládán chůzí)
po zpevněných i nezpevněných cestách ze Slavkova na Mohylu míru a zpět.
Určen je všem nadšencům zdravého pohybu od 15 let věku!
Trasa je dlouhá 25 km, nebo 10 km, na obrátce bude k dispozici drobné občerstvení.
Na trať se vydává každý na svoji vlastní odpovědnost a pořadatel tudíž nenese odpovědnost při případných ztrátách na majetku či zdraví.
Trať není uzavřena. Účastník je povinen seznámit se s pravidly.
Akce se koná za každého počasí.

Ročník: 5.
Kdy: Sobota  4. 12. 2021; start 11.00 hod., registrace 10.00 až 10.45 hod.
Kde: Skautská základna Slavkov – sídliště Nádražní 1664
Trať: 25 km: ze Slavkova po zelené tur. značce – Křenovice – Mohyla míru a zpět. 10 km: stejně, obrátka již v Křenovicích
Startovné: 25 km: 150 Kč (on-line registrovaní se zaplaceným startovným do 27.11.) / 250 Kč na místě; 10 km: 100 Kč (on-line registrovaní se zaplaceným startovným do 28.11.) / 150 Kč na místě
Kategorie: Ženy a muži 18-39 let, ženy a muži veteráni 40 let a více, canicross (žena či muž v doprovodu psa/psů) na obou trasách. Junioři a juniorky 15 – 18 let pouze na 10 km trase.
Vyhlášení výsledků: po doběhu posledního závodníka dlouhé trasy
Občerstvení: Křenovice: pití i drobné jídlo, prázdná miska a miska s vodou pro psy. Mohyla míru: pití i drobné jídlo, prázdná miska a miska s vodou pro psy. V cíli: pivo/limo, teplé občerstvení, prázdná miska a miska s vodou pro psy
Časový limit: 10 km – 120 min, 25 km – 240 min
Přihlášky: na www.indiansky-beh.cz do 27. 11. 2021, poté v den závodu na startu
Šatny: WC, šatny a sprchy k dispozici na skautské klubovně
Ceny: vždy první tři v kategorii drobné věcné ceny dle možností pořadatele
Pořadatel: Ski Žabiny ve spolupráci s Junák Slavkov

Ubytování: možno po domluvě na skautské základně ve vlastních spacácích.
Kontakt: Filip Šolc 724 900 390; filip@indiansky-beh.cz

Mapa: na mapy.cz

gpx ke stažení – GPX Mohyla

Příjezd a parkování: pro příjezd doporučujeme využít vlakové spojení, z vlakového nádraží je zázemí závodu cca 3 min chůze. Parkovaní je možné v omezeném počtu před skautskou klubovnou, dále pak na přilehlém sídlišti s ohledem na dopravní předpisy!

Pravidla:

Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat pravidla a pokyny, které Pořadatel zveřejní před závodem.
Každý závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
Závodu na 25km se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, 10 km starší 15 let s písemným souhlasem zákonného zástupce.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen ze závodu a diskvalifikován.
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu. Svojí účastí souhlasí závodník i s natáčením za pomoci dronu.
Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
Na trati se přísně zakazuje používat brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať. Běh se psem je povolen (viz. pravidla níže), s dětským kočárkem důrazně nedoporučen.
V případě výjimečně příznivých sněhových podmínek se vypíše i kategorie běžců na lyžích;)
Traťový limit 10 km – 120 min., 25 km – 240 min.
Po celou dobu závodu je přísně zakázáno odhazovat jakékoli odpadky, či jinak znečišťovat okolí, pro odhození odpadků může závodník využít občerstvovacích stanic.
Canicross: Každý závodník je zodpovědný za své psy. Je si vědom jejich aktuálního zdravotního stavu a ví, že danou trasu zvládnou. Psi nesmí běhat na volno. Závodník musí být vybaven dostatkem vody, případně krmiva, na celou délku trasy. V obydlených částech trasy je nutné si po psech uklidit případné exkrementy. Je zakázáno psa táhnout, či jinak hrubě fyzicky napadat.

Propozice ke stažení zde.