Indiánský běh">Čestné prohlášení | Indiánský běh

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Čestné prohlášení

Prosíme rodiče nezletilých účástníků, aby v rámci urychlení registrace přinesli s sebou již vyplněné čestné prohlášení. To je ke stažení zde. Pokud nemůžete, nebo nestihnete prohlášení vytisknout, nebojte. U registrace bude dost předtištěných formulářů.