Indiánský běh">Propozice | Indiánský běh

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Propozice

Jde o běžecký závod (případně prokládán chůzí) po zpevněných cestách ve Wilsonově lese a na oválu v areálu Sokola – Pod lesem (Rosnička)

Určen je všem nadšencům zdravého pohybu, dětem i dospělým.
Na trať se vydává každý na svoji vlastní odpovědnost a pořadatel tudíž nenese odpovědnost při případných ztrátách na majetku či zdraví.
Trať není uzavřena, účastník je povinen dbát pokynů organizátorů.
Akce se koná za každého počasí.

Ročník: 2

Kdy: 23. 4. 2017; registrace od 8.00, nejpozději 20 min. před startem dané kategorie

Starty kategorií:

Kde: areál Pod lesem (Rosnička), Brno Žabovřesky

Startovné: Caparti zdarma; Přípravka, Ml. a St. žáci/žákyně 30,-; Junioři/ky, Muži, Ženy 60,- (přihlášení na místě 80,-)

Vyhlášení výsledků: dětské kategorie v 10.00, ostatní po doběhu posledního běžce na trati 7 km

Občerstvení: voda/čaj a ovoce v prostoru cíle

Přihlášky: www.indiansky-beh.cz/prihlaska

Šatny: WC, šatny a sprchy k dispozici v areálu

Ceny: vždy první 3 v kategorii drobné věcné ceny, Caparti sladkost za doběh

Pořadatel: Lyžařský oddíl TJ Sokol Brno Žabovřesky – SKI ŽABINY

Kontakt: Filip Šolc 724 900 390    filip@indiansky-beh.cz

Mapa

mapa

Profil

profil-novy

 

Pravidla

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
Běžci do 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Účastníci ve věku do 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti v závodu.
Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat pravidla a pokyny, které Pořadatel zveřejní před závodem.
Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať.  Na atletickém oválu je zakázáno pohybovat se s kočárky, odrážedly, koly apod. Do celého areálu je zákaz vstupu se psy.
Traťový limit je vždy do startu další kategorie. Na trati 7 km je to 60 min.
Kategorie Caparti nemá pevně stanoven start, běhají jednotlivci.
Závody dětských kategorií probíhají v areálu na atletickém oválu.
Při malé účasti v dětských kategoriích si Pořadatel vyhrazuje právo spojit dívčí a chlapecké kategorie.
Pokud bude chtít běžet některý účastník jinou trať, než je pro jeho kategorii, bude mu to umožněno, ale nebude v ní klasifikován.

Propozice ke stažení zde.