Indiánský běh">Propozice | Indiánský běh

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Propozice

Jde o běžecký závod (případně prokládán chůzí) po zpevněných cestách ve Wilsonově lese a na oválu v areálu Sokola – Pod lesem (Rosnička)

Určen je všem nadšencům zdravého pohybu, dětem i dospělým.
Na trať se vydává každý na svoji vlastní odpovědnost a pořadatel tudíž nenese odpovědnost při případných ztrátách na majetku či zdraví.
Trať není uzavřena, účastník je povinen dbát pokynů organizátorů.
Akce se koná za každého počasí.

Ročník: 6.

Kdy: 26. 4. 2020; registrace od 8.30, nejpozději 20 min. před startem dané kategorie

Starty kategorií:

Kde: areál Pod lesem (Rosnička), Brno Žabovřesky

Startovné: Caparti, Přípravka, Ml. a St. žáci/žákyně 30,-; Junioři/ky, Muži, Ženy 70,- (při přihlášení a zaplacení do 24.4., později a na místě 100,-)

Vyhlášení výsledků: dětské kategorie v 10.30, ostatní po doběhu posledního běžce na trati 7 km

Občerstvení: voda/čaj a ovoce v prostoru cíle, polévka v restauraci Rosnička (http://restauracerosnicka.cz/)

Přihlášky: www.indiansky-beh.cz/prihlaska

Šatny: WC, šatny a sprchy k dispozici v areálu

Ceny: vždy první 3 v kategorii drobné věcné ceny

Pořadatel: Ski Žabiny, z.s.

Kontakt: Filip Šolc 724 900 390    filip@indiansky-beh.cz

Mapa

mapa

Profil

profil-novy

 

Pravidla

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.
Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
Běžci do 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu účastníka staršího 18 let.
Účastníci ve věku do 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti v závodu.
Každý účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.
Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.
Účastník je povinen po celou dobu závodu respektovat pokyny Pořadatele.
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat pravidla a pokyny, které Pořadatel zveřejní před závodem.
Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať.
Na atletickém oválu je zakázáno pohybovat se s kočárky, odrážedly, koly apod. Do celého areálu je zákaz vstupu se psy.
Traťový limit je vždy do startu další kategorie. Na trati 7km 60 min.
Závody dětských kategorií probíhají v areálu na atletickém oválu.
Při malé účasti v dětských kategoriích si Pořadatel vyhrazuje právo spojit dívčí a chlapecké kategorie.
Pokud bude chtít běžet některý účastník jinou trať, než je pro jeho kategorii, bude mu to umožněno, ale nebude v ní klasifikován.
Zvýhodněné startovné platí pouze při on-line registraci a zaplacení na účet z.s. do 24. 4. 2020. Pokud registrovaný nezaplatí předem, na místě platí plnou výši startovného. Při neúčasti závodníka je startovné nevratné, přepis na jiného běžce je možný.
Po doběhu je závodník povinen odevzdat startovní číslo a měřící čip. Při ztrátě, či poškození bude vyžadována náhrada – číslo 100,- čip 500,-

Propozice ke stažení zde.