Indiánský běh">Propozice | Indiánský běh

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Propozice

Jde o přespolní běh (případně prokládán chůzí)
po zpevněných i nezpevněných cestách ze Slavkova na Mohylu míru a zpět.
Určen je všem nadšencům zdravého pohybu od 18 let věku!
Trasa je dlouhá 25 km, na obrátce bude k dispozici drobné občerstvení.
Na trať se vydává každý na svoji vlastní odpovědnost a pořadatel tudíž nenese odpovědnost při případných ztrátách na majetku či zdraví.
Trať není uzavřena. Účastník je povinen seznámit se s pravidly.
Akce se koná za každého počasí.

Ročník: 2.
Kdy: 3. 12. 2017; start 12.30 hod., registrace 11.30 až 12.15 hod.
Kde: Skautská základna Slavkov – sídliště Nádražní 1664
Trať: 25 km, ze Slavkova po zelené tur. značce – Křenovice – Mohyla míru a zpět
Startovné: 100 Kč (předregistrovaní na webu) / 150 Kč na místě
Kategorie: ženy a muži 18-39 let, ženy a muži veteráni 40 let a více, canicross (žena či muž v doprovodu psa/psů)
Vyhlášení výsledků: po doběhu posledního závodníka
Občerstvení: na trati: 5. a 20. km – voda, čaj, prázdná miska a miska s vodou pro psy
na obrátce: pití i drobné jídlo, prázdná miska a miska s vodou pro psy
v cíli: pivo/limo, teplé občerstvení, prázdná miska a miska s vodou pro psy
Časový limit: 3,5 hod.
Přihlášky: www.indiansky-beh.cz do 1. 12., poté v den závodu na startu
Šatny: WC, šatny a sprchy k dispozici na skautské klubovně
Ceny: vždy první tři v kategorii drobné věcné ceny dle možností pořadatele
Pořadatel: Ski Žabiny ve spolupráci s Junák Slavkov
Kontakt: Filip Šolc 724 900 390; filip@indiansky-beh.cz

Mapa: na mapy.cz

mapa

Příjezd a parkování: pro příjezd doporučujeme vlakové spojení z Brna hl. n. 11:28 (Sp 1725 Kyjovka), z vlakového nádraží je zázemí závodu cca 3 min chůze. Parkovaní je možné v omezeném počtu před skautskou klubovnou, dále pak na přilehlém sídlišti s ohledem na dopravní předpisy!

Pravidla:

Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat pravidla a pokyny, které Pořadatel zveřejní před závodem.
Každý závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
Závodu se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let.
Každý závodník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen ze závodu a diskvalifikován.
Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
Na trati se přísně zakazuje používat brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať. Běh se psem je povolen (viz. pravidla níže), s dětským kočárkem důrazně nedoporučen.
V případě výjimečně příznivých sněhových podmínek se vypíše i kategorie běžců na lyžích;)
Traťový limit – 210 min.
Po celou dobu závodu je přísně zakázáno odhazovat jakékoli odpadky, či jinak znečišťovat okolí, pro odhození odpadků může závodník využít občerstvovacích stanic.
Canicross: Každý závodník je zodpovědný za své psy. Je si vědom jejich aktuálního zdravotního stavu a ví, že danou trasu zvládnou. Psi nesmí běhat na volno. Závodník musí být vybaven dostatkem vody, případně krmiva, na celou délku trasy. V obydlených částech trasy je nutné si po psech uklidit případné exkrementy. Je zakázáno psa táhnout, či jinak hrubě fyzicky napadat.

Propozice ke stažení zde.