Indiánský běh">Propozice | Indiánský běh

Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh Indianský běh

Propozice

Jde o přespolní běh (případně prokládán chůzí)  po zpevněných i nezpevněných cestách v okolí Rajhradu. Určen je všem nadšencům zdravého pohybu od 15 let věku! Mladší účastníci mohou běžet pouze v doprovodu zákonného zástupce a nebudou hodnoceni v samostatné kategorii.
Trasy jsou pro ženy 5,7 km a pro muže 10,2 km (dva okruhy).
Na trať se vydává každý na svoji vlastní odpovědnost a pořadatel tudíž nenese odpovědnost při případných ztrátách na majetku či zdraví.
Trať není uzavřena. Účastník je povinen seznámit se s pravidly.
Akce se koná za každého počasí.

Ročník: 5.

Kdy: 21. 10. 2018; start – 10.30 hod.;  registrace od 9.30 a nejpozději 20 min. před startem

Kde: Areál RAFK Rajhrad

Tratě: 5,7 km a 10,2 km (běží se dva okruhy)

Startovné: 60 Kč (on-line registrovaní, se zaplaceným startovným) / 80 Kč na místě

Kategorie:

ZJ – Ženy juniorky (15-17 let) 5 km

Z – Ženy (18-39 let) 5 km

ZV – Ženy veteránky (40 a víc) 5 km

ZX – Ženy 10 km (nehodnoceny)

MJ – Muži Junioři (15-17 let) 10 km

M – Muži (18-39 let) 10 km

MV – Muži veteráni (40 a víc) 10 km

MX – Muži 5 km (nehodnoceni)

Vyhlášení výsledků: po doběhu posledního závodníka, cca 12.30 hod.

Občerstvení: pivo/limo v přilehlé restauraci, voda/čaj v prostoru cíle, tatranka výměnou za start. číslo 😉

Přihlášky: www.indiansky-beh.cz

Šatny: WC, šatny a sprchy k dispozici v areálu RAFK, šatny jsou nehlídané, za odložené věci pořadatel neručí

Pořadatel: Ski Žabiny, z.s. ve spolupráci s TJ Sokol Rajhrad

Kontakt: Filip Šolc 724 900 390; filip@indiansky-beh.cz
Zuzka Baumgartnerová 775 131 169

Mapa:

mapa1

Příjezd a parkování:

Příjezd z Brna doporučujeme hromadnou dopravou. Můžete využít vlak Os 4613 v 9.10 z Brna hl. n.

Parkování v areálu RAFKy není možné, stejně jako v prostoru startu a cíle. K parkování prosím využijete přilehlé ulice s respektem k dopravním předpisům.

Pravidla:

 1. Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat pravidla a pokyny, které Pořadatel zveřejní před závodem.
 2. Registrací dává každý závodník v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas s použitím své e-mailové a poštovní adresy uvedené v online registračním formuláři pro účely organizace běhu.
 3. Každý závodník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 4. Každý účastník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně.
 5. Běžci do 15 let se mohou účastnit pouze v doprovodu účastníka staršího 18 let. Budou zařazeni do výsledkové listiny, ale nebudou hodnoceni v samostatné kategorii.
 6. Účastníci ve věku do 18 let, musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti v závodu.
 7. Každý závodník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.
 8. Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.
 9. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.
 10. Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, účastníci.
 11. Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehnuté. Jinak může být okamžitě vyloučen ze závodu a diskvalifikován.
 12. Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky. Pouze v případě extrémních podmínek (vedra, zima, bouřky, apod.) je Pořadatel oprávněn odsunout start závodu nebo zrušit závod dle aktuální situace. Startovné se účastníkům v takovém případě nevrací.
 13. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.
 14. Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníků a rozhodčích a to i v případě jejich výzvy opustit trasu závodu a nepokračovat v něm.
 15. Na trati se přísně zakazuje používat brusle, jízdní kola, jiné jízdní prostředky nebo trekové hole a jakkoliv zkracovat závodní trať. Běh se psem a běh s dětským kočárkem je třeba konzultovat s Pořadatelem.
 16. Traťový limit 5 km – 50 min.; 10 km – 90 min.
 17. Pokud bude chtít běžet některý účastník jinou trať, než je určena pro jeho kategorii, bude mu to umožněno, ale nebude v ní hodnocen.
 18. Za ztrátu, či znehodnocení čipu je účastník povinen zaplatit pokutu 150Kč.

 

Propozice ke stažení Propozice 2018